Obstetrik > Fostervattenavvikelser

Oligohydramnios

Översikt

Oligohydraminos, för lite fostervatten, förekommer under andra och tredje trimestern i 3-5% av alla graviditeter. De vanligaste orsakerna är vattenavgång, IUGR, överburenhet, fosteranomalier, läkemedel och tvillingtransfusionssyndrom. Bland komplikationerna till oligohydraminos finns lunghypoplasi, som kan uppkomma oavsett orsak till oligohydraminosen. Den exakta genesen till lunghypoplasi är inte helt känd, men det är en allvarlig komplikation som kan leda till att barnet dör i andningsinsufficiens i samband med förlossningen.

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fostervattenavvikelser/Oligohydramnios Filename: Oversikt.html ChapterId: 6352 SectionId: ChapterGroupId: 21019