Obstetrik > Fostervattenavvikelser

Polyhydramnios

Översikt

Definitioner

Etiologi

Diagnostik

Behandling

  • Behandla underliggande orsak om möjligt (maternell diabetes, tvillingtransfusionssyndom, svår fetal anemi).
  • Målet med behandling är att minska moderns obehag och förlänga graviditeten.
  • Amnioreduktion kan utföras vid uttalade besvär för modern eller hotande förtidsbörd.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fostervattenavvikelser/Polyhydramnios Filename: Behandling.html ChapterId: 6353 SectionId: ChapterGroupId: 21019