Obstetrik > Fostervattenavvikelser

Polyhydramnios

Översikt

Definitioner

Etiologi

 • Oftast idiopatisk. Ju mer uttalad polyhydraminos, desto oftare identifieras dock en orsak.
  • [Maternell diabetes - Vanligaste orsaken till mild polyhydramnios i de fall förklaring hittas. Troligen följd av fetal polyuri till följd av glukosuri]
  • Fosteranomalier - Framförallt avvikelser i GI, CNS eller det muskuloskeletala systemet, med nedsatt sväljningsförmåga
  • Tvillingtransfusionssyndrom - Drabbar mottagaren
  • Fetal hydrops - Vid t.ex. anemi och/eller kongenitala infektioner

Hydrops fetalis

Allvarligt fetalt tillstånd som definieras som abnormal ackumulering av vätska i två eller flera fetala kompartments, inklusive ascites, pleuravätska, perikardvätska, och hudödem. I vissa fall även associerad med polyhydramnios och placentaödem.

 • Hydrops fetalis kan vara immun (Rh-beroende) eller icke-immun, t.ex. orsakad av:
 • Behandling beror på orsak.

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fostervattenavvikelser/Polyhydramnios Filename: Etiologi.html ChapterId: 6353 SectionId: ChapterGroupId: 21019