Obstetrik > Fostervattenavvikelser

Polyhydramnios

Översikt

Polyhydramnios innebär onormalt hög volym av fostervatten (högre än 2,000 ml) under graviditetens sista trimester. Tillståndet förekommer vid 1-3% av alla graviditeter och är oftast idiopatisk. Ju mer uttalad polyhydraminos, desto oftare identifieras en orsak. Tillståndet kan orsakas av t.ex. fosteranomalier, maternell diabetes, tvillingtransfusionssyndrom, och fetal hydrops. Tillståndet identifieras med hjälp av ultraljud.

Definitioner

Etiologi

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fostervattenavvikelser/Polyhydramnios Filename: Oversikt.html ChapterId: 6353 SectionId: ChapterGroupId: 21019