Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Hyperemesis (graviditetsillamående)

Definitioner

[I praktiken används emesis om "vanligt" graviditetsillamående, hyperemesis vid flera kräkningar/dag och hyperemesis gravidarum vid så frekventa kräkningar att vätskebalans, elektrolyter och/eller näringstillförsel påverkas.]

Epidemiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Hyperemesis__graviditetsillamaende_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 1487 SectionId: ChapterGroupId: 211