Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Hyperemesis (graviditetsillamående)

Definitioner

Epidemiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

 • Emesis:
  • Anamnes om illamående/kräkningar
 • [Hyperemesis:
  • Upprepade kräkningar]
 • Hyperemesis gravidarum:
  • Kräkningar som leder till intorkning, elektrolytförändringar och/eller näringsbrist
 • Laboratorieprover
  • Elektrolyter, hematokrit, ketonuri (näringsbrist), TSH
 • Undersökningar
  • Ultraljud för att utesluta mola

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Hyperemesis__graviditetsillamaende_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1487 SectionId: ChapterGroupId: 211