Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Hyperemesis (graviditetsillamående)

Definitioner

Epidemiologi

  • Prevalens: 80 % av gravida kvinnor har någon form av illamående eller kräkningar
  • Prevalens hyperemesis: ca 1 % av gravida kvinnor

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Hyperemesis__graviditetsillamaende_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1487 SectionId: ChapterGroupId: 211