Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Hyperemesis (graviditetsillamående)

Definitioner

Epidemiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

  • Illamående/kräkningar
  • Ofta mellan v. 6 och v. 20
  • Eventuell thyroideapåverkan då HCG är strukturellt likt TSH

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Hyperemesis__graviditetsillamaende_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1487 SectionId: ChapterGroupId: 211