Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Intrahepatisk kolestas (ICP)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

 • S-gallsyror under 6 µmol/l → ej ICP:
  • Sök annan orsak till klådan.
 • S-gallsyror 6-39 µmol/l → mild ICP[1]:
  • Vid kvarstående eller tilltagande klåda kontrolleras S-gallsyror vid upprepade tillfällen (ca en gång per vecka).
  • Symtomatisk behandling:
   • [I lindriga fall kan det räcka med mentolsprit eller kylbalsam]
   • [Alternativt kan man ge sederande antihistamin t.ex. prometazinhydroklorid till natten. Det är ovanligt att man behöver ge behandling under dagtid]
   • En del patienter har mycket svår klåda trots måttligt förhöjda S-gallsyravärden. I dessa fall kan man ge generisk ursodeoxycholsyra till natten i symptomlindrande syfte
   • Induktion av förlossning om symptomen är outhärdliga
 • S-gallsyror på eller över 40 µmol/l → svår ICP:
  • Induktion av förlossning (efter 37+0 veckor)
  • Ursodeoxycholsyra till natten, fram till förlossningen. Det kan ta upp till sju dagar innan klådan minskar och S-gallsyrorna sjunker.
  • I svåra och terapiresistenta fall kan dosen av ursodeoxycholsyra ökas. Behandlingen kan också kompletteras med antihistaminer till natten.

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Intrahepatisk_kolestas__ICP_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1488 SectionId: ChapterGroupId: 211