Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Intrahepatisk kolestas (ICP)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Förhöjda fastevärden av gallsyror i maternellt blod, > ca 10 µmol/l (värden efter måltid är falskt förhöjda)
    och
  • Svår klåda som uppstått under graviditet, som fortgår hela graviditeten och som försvinner efter förlossning
    och
  • Avsaknad av annan, identifierbar leverpatologi (t.ex. virushepatit).
  • Diagnosen verifieras med mätning av S-gallsyror]

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Intrahepatisk_kolestas__ICP_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1488 SectionId: ChapterGroupId: 211