Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Preeklampsi (havandeskapsförgiftning)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Screening

Diagnostik

Behandling

 • På kort sikt inläggning med övervakning och blodtryckssänkande medicin (kalciumblockad eller α+β-blockad), men inte för lågt tryck – Då får fostret för lite näring
 • [Magnesiumdropp
  • För att minska risken för kramp]
  • Används vid eklampsi eller preeklampsi med t.ex. persisterande svår huvudvärk eller otvetydliga synstörningar
 • Förlossning - Den enda kurativt syftande behandlingen
  • Symptomen kan förvärras upp till 3 dygn efter förlossning
  • Försök vänta med förlossningen till v. 37, eller vid svår eklampsi till v. 34
 • Ofta inläggning på antenatal- eller förlossningsavdelning

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Preeklampsi__havandeskapsforgiftning_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1483 SectionId: ChapterGroupId: 211