Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Preeklampsi (havandeskapsförgiftning)

Översikt

Definitioner

 • Graviditetsinducerad hypertoni
  • [Blodtryck ≥ 140/90 efter vecka 20 och normaliserat inom 12 veckor p.p. och]
  • [Normalt blodtryck innan graviditeten]
 • [Preeklampsi
  • [Graviditetsinducerad hypertoni (≥ 140/90)]
   och
  • [Proteinuri > 0,3 g/dygn eller ≥ 2+ på urinsticka]]
 • Svår preeklampsi
  • Blodtryck > 160/110
   eller
  • Proteinuri > 5 g/dygn
   eller
  • Uttalade CNS-symtom eller epigastriesmärtor eller oliguri eller HELLP

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Screening

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Preeklampsi__havandeskapsforgiftning_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 1483 SectionId: ChapterGroupId: 211