Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Preeklampsi (havandeskapsförgiftning)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Vid preeklampsi är placentaimplantationen försämrad, men i övrigt är de patofysiologiska mekanismerna till stor del okända. Troligen hypoxi i placenta → bildande av diverse faktorer som orsakar förhöjt blodtryck m.m.

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Screening

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Preeklampsi__havandeskapsforgiftning_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 1483 SectionId: ChapterGroupId: 211