Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Preeklampsi (havandeskapsförgiftning)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Screening

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

 • Eklampsi - Kramper
  • I sällsynta fall progredierar preeklampsisymtomen till att innefatta medvetslöshet och kramper (1 per 2000-4000 förlossningar i Sverige). Drabbar framförallt kvinnor med grav preeklampsi. I de flesta fall uppkommer kramperna före eller under förlossningen, men i ca 20% av fall kommer de efter förlossningen ( → fortsätt därför med kontroller till 48 timmar p.p).
  • Vid kramper ges bolusdos magnesiumsulfat.
  • De patogenetiska mekanismerna bakom CNS-symtomen vid preeklampsi och eklampsi är ofullständigt utredda. Hjärnödem och cerebral ischemi på grund av vasokonstriktion anses spela in, men även cerebral hyperperfusion med följande hypertensiv encefalopati diskuteras. Maternell mortalitet ligger mellan 1 och 30%, perinatal mortalitet mellan 10 och 30%.
 • Disseminerad intravasal koagulation (DIC)
 • Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)
 • HELLP
  • Akronymen står för: [Hemolysis], [Elevated Liver enzymes], [Low Platelets]
  • En form av preeklampsi med organpåverkan
  • Framförallt leverpåverkan kan debutera tidigt och ge smärtor under höger arcus som första symptom
  • Allvarligt tillstånd med relativt hög mortalitet
 • Förtidsbörd, hypoxi, IUGR, IUFD
 • Ökad risk för hypertoni och hjärt-/kärlsjukdom senare i livet

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Preeklampsi__havandeskapsforgiftning_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1483 SectionId: ChapterGroupId: 211