Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Preeklampsi (havandeskapsförgiftning)

Översikt

Hypertoni i olika former är en mycket viktig faktor bakom såväl maternell som fetal morbiditet och mortalitet. Tillståndet förekommer i Sverige vid cirka 8% av alla graviditeter. I runt 2% av fallen rör det sig om kronisk hypertoni (hypertoni diagnosticerad före graviditeten), i 3% handlar det om graviditetsinducerad hypertoni. Det vill säga ett blodtryck på (eller över) 140/90 efter 20 graviditetsveckor utan anamnes på blodtryckssjukdom, samt normaliserat blodtryck 6-12 veckor efter förlossningen. I 3% av fallen förekommer preeklampsi. Vid preeklampsi är placentaimplantationen försämrad, men i övrigt är de patofysiologiska mekanismerna till stor del okända. Förekomst respektive avsaknad av proteinuri är av central betydelse för att klassificera hypertoni under graviditet.

Bra film om preeklampsi och eklampsi (6:47 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Screening

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Preeklampsi__havandeskapsforgiftning_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1483 SectionId: ChapterGroupId: 211