Obstetrik > Graviditetskomplikationer

Preeklampsi (havandeskapsförgiftning)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Symptomen debuterar efter v. 20. Den kliniska bilden kan dock variera och vissa patienter kan vara asymptomatiska medan andra kan drabbas kraftigare och mer plötsligt.

 • Huvudvärk
 • Psykomotorisk orolighet
 • Synförändringar
 • Illamående
 • Medvetandepåverkan/ intrakraniell blödning
 • Epigastralgi/smärta under höger arkus
 • Nedre buksmärtor
 • Ödem
 • Njursvikt
 • Hyperreflexi/klonus
 • Blödning/ablatio
 • Lungödem

Screening

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Graviditetskomplikationer/Preeklampsi__havandeskapsforgiftning_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1483 SectionId: ChapterGroupId: 211