Obstetrik > Hemostas och tromboembolism vid graviditet

Hemostas vid graviditet

Översikt

Diagnostik

  • APTT och PK (INR) - APTT förkortas med graviditetens längd (koagulerar snabbare), liksom PK(INR) som vanligen ligger <0,9 i tredje trimestern.
  • TPK - Antalet trombocyter (TPK) skiljer sig inte från den icke-gravida (en låggradig trombocytdestruktion kompenseras med ökad produktion).
  • Koagulationsfaktorer - Koncentrationen av de flesta koagulationsfaktorer ökar, liksom fibrinogen. FXI är den enda som sjunker under hela graviditeten, medan FXIII ökar till en början och sedan sjunker. Antitrombin sjunker lite. Aktiviteten i det fibrinolytiska systemet sjunker, med gradvis ökning av PAI-1 samt höga nivåer av PAI-2 som bildas av trofoblaster i placenta (finns normalt endast vid graviditet).

Vid misstanke om patologisk hemostas analyseras TPK, APTT, PK(INR), antitrombin och D-dimer, och vid blödning bestäms även fibrinogen.

Hemostasrubbningar

Disseminerad intravasal koagulation (DIC)

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Hemostas_och_tromboembolism_vid_graviditet/Hemostas_vid_graviditet Filename: Diagnostik.html ChapterId: 6344 SectionId: ChapterGroupId: 21017