Obstetrik > Hemostas och tromboembolism vid graviditet

Hemostas vid graviditet

Översikt

Diagnostik

Hemostasrubbningar

Disseminerad intravasal koagulation (DIC)

Disseminerad intravasal koagulation innebär en generell aktivering av koagulation och fibrinolys med samtidig bildning av mikrotromber och blödning.

  • DIC är ett livshotande tillstånd som utan behandling har dödlig utgång på grund av organdysfunktion och samtidig blödning.
  • Den viktigaste behandlingen vid DIC är att den underliggande orsaken elimineras och att den störda hemostasen korrigeras.
  • Vid obstetrisk DIC är ofta avslutande av graviditeten en viktig åtgärd. Korrigering av hemostasen före partus är ofta en fördel.
  • Behandling av DIC kräver ofta behandling med både preparat som ökar och minskar blodets koagulationsförmåga.
DIC är ett livshotande tillstånd som utan behandling har dödlig utgång på grund av organdysfunktion och samtidig blödning!

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Hemostas_och_tromboembolism_vid_graviditet/Hemostas_vid_graviditet Filename: Disseminerad_intravasal_koagulation__DIC_.html ChapterId: 6344 SectionId: ChapterGroupId: 21017