Obstetrik > Hemostas och tromboembolism vid graviditet

Hemostas vid graviditet

Översikt

Diagnostik

Hemostasrubbningar

Koagulationsrubbningar

 • Förlängd APTT indikerar hemostasrubbning och ses vid:
  • Lupus antikoagulans
   • Antikroppar som påverkar fosfolipidberoende koagulationsanalyser
   • Antikropparna förekommer ofta hos patienter med autoimmuna sjukdomar, men också vid t.ex. cancer, infektioner och graviditet.
  • Förekomst av antikroppar mot enskilda koagulationsfaktorer (förvärvad hemofili, låga nivåer av koagulationsfaktor V, VIII, IX, XI, XII, protrombin).
 • Låga fibrinogennivåer ses vid:
  • Ökad konsumtion
  • Nedsatt syntes vid leverskador
  • Vid ökad fibrinolys.
 • Sänkt PK(INR) ses framförallt vid:
  • Nedsatt syntes (leverskador)
  • Vid svår DIC med ökad konsumtion.
 • Vitamin K-brist vid gallvägssjukdom eller dålig nutrition kan ge förhöjt PK(INR).

Fibrinolys

 • Ökad fibrinolys är oftast kroppens försök att återställa mikrocirkulationens flöde.
 • Behandlas med fibrinolys-hämmare endast vid blödning.

Konsumtion/utspädning

 • Ses vid:
  • Stora post partumblödningar
  • Kombination av utspädning och konsumtionskoagulopati pga tillförsel av kristalloider/kolloider.
 • Förbättring av hemostasen fås genom substitution av förluster.

Disseminerad intravasal koagulation (DIC)

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Hemostas_och_tromboembolism_vid_graviditet/Hemostas_vid_graviditet Filename: Hemostasrubbningar.html ChapterId: 6344 SectionId: ChapterGroupId: 21017