Obstetrik > Hemostas och tromboembolism vid graviditet

Hemostas vid graviditet

Översikt

Den normala graviditeten är förenad med stora förändringar i alla delar av den normala hemostasen: ökade koncentrationer av flertalet koagulationsfaktorer, minskade koncentrationer av några av koagulationshämmarna och en klart minskad fibrinolytisk aktivitet. I och med detta kan placentafunktionen upprätthållas och förlossningen klaras av. Den gravida kvinnan är i ett hyperkoagulationstillstånd som skydd för fatal blödning under förlossningen, men detta predisponerar samtidigt för blodpropp. Hyperkoagulationen är mest uttalad i fullgången tid och direkt post-partum.

Diagnostik

Hemostasrubbningar

Disseminerad intravasal koagulation (DIC)

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Hemostas_och_tromboembolism_vid_graviditet/Hemostas_vid_graviditet Filename: Oversikt.html ChapterId: 6344 SectionId: ChapterGroupId: 21017