Obstetrik > Hemostas och tromboembolism vid graviditet

Tromboembolism vid graviditet

Översikt

Risken för lungemboli, bäckentrombos och sinustrombos ökar ca 10 gånger under graviditet och cirka en på tusen drabbas av tromboembolism under sin graviditet. Ungefär 50% av tromboserna inträffar under graviditeten och resterande 50% inträffar post partum. Riskfaktorer är bland annat rökning, koagulationsrubbning och/eller preeklampsi. Diagnostiskt kan det vara bra att komma ihåg att D-dimer inte används då det visar högt värde hos alla gravida! Drabbade kvinnor utreds alltid med koagulationsutredning.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Hemostas_och_tromboembolism_vid_graviditet/Tromboembolism_vid_graviditet Filename: Oversikt.html ChapterId: 1489 SectionId: ChapterGroupId: 21017