Obstetrik > Infektioner under graviditet

Bakteriella infektioner under graviditet

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

UVI vid graviditet

Korionamnionit

Post partum-endometrit

Grupp B-streptokocker

Listeria vid graviditet

Listeria smittar vanligen från födoämnen. Ger oftast lindriga eller inga symtom, men gravida eller gamla med nedsatt immunförsvar blir sjuk. Läs mer om listeria (Se → Listerios)

Symptom

  • Gravida får vanligen feber och en lätt influensaliknande sjukdom.

Komplikationer

  • Bakterierna finns i blodet och kan passera via moderkakan till fostert som kan drabbas av en septisk infektion, som kan leda till intrauterin död eller att barnet föds med sepsis.
  • Gravida ska undvika födoämnen som kan vara listeriasmittade (framförallt opastöriserade mejeriprodukter, mjuka dessertostar, gravad och rökt fisk samt råa grönsaker).

STI vid graviditet

Bakteriell vaginos vid graviditet

Akut endometrit efter förlossning

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Bakteriella_infektioner_under_graviditet Filename: Listeria_vid_graviditet.html ChapterId: 1484 SectionId: ChapterGroupId: 21083