Obstetrik > Infektioner under graviditet

Bakteriella infektioner under graviditet

Översikt

Under graviditeten har kvinnan ett nedsatt immunförsvar vilket kan leda till fler infektioner men med mindre symptom. Detta är viktigt att ha i åtanke vid handläggning av gravida som drabbats av infektion. Det är även viktigt att tänka på eventuell annorlunda anatomi (t.ex. ligger appendix annorlunda) samt risken för vertikal transmission (från mamman till barnet). På FASS.se finns info om vilka läkemedel som kan användas under graviditet och vid amning. Vid feber under graviditet rekommenderas paracetamol som febernedsättande.

Etiologi

Patofysiologi

UVI vid graviditet

Korionamnionit

Post partum-endometrit

Grupp B-streptokocker

Listeria vid graviditet

STI vid graviditet

Bakteriell vaginos vid graviditet

Akut endometrit efter förlossning

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Bakteriella_infektioner_under_graviditet Filename: Oversikt.html ChapterId: 1484 SectionId: ChapterGroupId: 21083