Obstetrik > Infektioner under graviditet

Bakteriella infektioner under graviditet

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

[Under graviditeten har kvinnan ett nedsatt immunförsvar vilket kan leda till fler infektioner men med mindre symptom. Diagnostiskt är det viktigt att tänka på att LPK ökar ca 4*109/l och att B-SR kan stiga utan infektion upp mot 50mm på grund av fibrinogenökning. CRP förhöjs däremot inte.] Fostret kan inte reglera kroppsvärmen och har ca 0,5°C högre temperatur än mamman vilket ger takykardi och allmänt högre belastning då mamman har feber. Det är även viktigt att tänka på eventuell annorlunda anatomi (t.ex. ligger appendix annorlunda) samt risken för vertikal transmission (från mamman till barnet).

UVI vid graviditet

Korionamnionit

Post partum-endometrit

Grupp B-streptokocker

Listeria vid graviditet

STI vid graviditet

Bakteriell vaginos vid graviditet

Akut endometrit efter förlossning

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Bakteriella_infektioner_under_graviditet Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1484 SectionId: ChapterGroupId: 21083