Obstetrik > Infektioner under graviditet

Bakteriella infektioner under graviditet

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

UVI vid graviditet

Korionamnionit

Post partum-endometrit

  • Kan uppträda tidigt (<24 efter partus), eller sent (3-4 dagar efter partus)[1]
  • Tidigt insättande post partum-endometrit är mycket allvarlig.

Symptom

Handläggning

  • Blododling, urinodling och cervixodling.
  • Snabbt insättande av antibiotika är indicerad. Förstahandsval är infusion cefotaxim, eventuellt med tillägg av metronidazol.

[Senare insättande post partum-endometrit

Grupp B-streptokocker

Listeria vid graviditet

STI vid graviditet

Bakteriell vaginos vid graviditet

Akut endometrit efter förlossning

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Bakteriella_infektioner_under_graviditet Filename: Post_partum-endometrit.html ChapterId: 1484 SectionId: ChapterGroupId: 21083