Obstetrik > Infektioner under graviditet

Virala och parasitära infektioner under graviditet

Översikt

Rubella vid graviditet

Cytomegalovirusinfektion vid graviditet

CMV är ett herpesvirus med primärinfektion och latens för reaktivering. Virus utsöndras vid nära kontakt (t ex samlag, kyssar, förlossning, amning). Läs mer om tillståndet (Se → Cytomegalovirusinfektion)

Komplikationer

  • Risken för allvarlig skada är sannolikt störst tidigt i graviditeten.
  • Barn som samtidigt fått CMV-IgG från modern får sällan några symtom och inga men, men utsöndrar CMV i saliv och urin i flera år.
  • Vid primärinfektion hos gravid kvinna får ca 30-40% av fostren infektionen, och ca 18% får hörselskador.
  • Neurologiska skador förekommer också.

Parvovirus B19 (femte sjukan) vid graviditet

Hepatit B vid graviditet

Hepatit C vid graviditet

HIV vid graviditet

Herpes simplex vid graviditet

Kondylom vid graviditet

Varicella vid graviditet

Vaccinationer vid graviditet

Toxoplasma gondii

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Virala_och_parasitara_infektioner_under_graviditet Filename: Cytomegalovirusinfektion_vid_graviditet.html ChapterId: 6376 SectionId: ChapterGroupId: 21083