Obstetrik > Infektioner under graviditet

Virala och parasitära infektioner under graviditet

Översikt

Rubella vid graviditet

Cytomegalovirusinfektion vid graviditet

Parvovirus B19 (femte sjukan) vid graviditet

Hepatit B vid graviditet

Hepatit C vid graviditet

HIV vid graviditet

Smitta som överförs sexuellt, med infekterat blod, samt från mor till barn och med amning. Graden av påverkan av immunförsvaret är korrelerad till överföringsrisk till barnet. Överföringsrisken är högst i slutet av graviditeten och vid förlossningen. Läs mer om tillståndet (Se → HIV)

Handläggning

Dessa åtgärder har i västvärlden minskat risken för överföring successivt och är nu nere i 0-2%.

Komplikationer

  • HIV-infektion ökar inte risken för fosterdöd eller påverkan av fosterutvecklingen, men är relaterat till ökad risk för prematur förlossning (troligen pga injektionsmissbruk, sociala problem och möjligen avancerad HIV-infektion).

Herpes simplex vid graviditet

Kondylom vid graviditet

Varicella vid graviditet

Vaccinationer vid graviditet

Toxoplasma gondii

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Virala_och_parasitara_infektioner_under_graviditet Filename: HIV_vid_graviditet.html ChapterId: 6376 SectionId: ChapterGroupId: 21083