Obstetrik > Infektioner under graviditet

Virala och parasitära infektioner under graviditet

Översikt

Rubella vid graviditet

Cytomegalovirusinfektion vid graviditet

Parvovirus B19 (femte sjukan) vid graviditet

Hepatit B vid graviditet

Hepatit C vid graviditet

Ger oftast en kronisk hepatit med varierande viremi. Smittoöverföring sker framförallt parenteralt genom kontakt med infekterat blod, mer sällan sexuellt och från mor till barn (ca 5%). Läs mer om tillståndet (Se → Hepatit C)

Komplikationer

  • Ökad risk för fosterskada har inte setts.
  • Risk för fosterdöd finns dock om modern insjuknar i fulminant hepatit C under tredje trimestern.

HIV vid graviditet

Herpes simplex vid graviditet

Kondylom vid graviditet

Varicella vid graviditet

Vaccinationer vid graviditet

Toxoplasma gondii

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Virala_och_parasitara_infektioner_under_graviditet Filename: Hepatit_C_vid_graviditet.html ChapterId: 6376 SectionId: ChapterGroupId: 21083