Obstetrik > Infektioner under graviditet

Virala och parasitära infektioner under graviditet

Översikt

Rubella vid graviditet

Cytomegalovirusinfektion vid graviditet

Parvovirus B19 (femte sjukan) vid graviditet

Hepatit B vid graviditet

Hepatit C vid graviditet

HIV vid graviditet

Herpes simplex vid graviditet

Kondylom vid graviditet

Varicella vid graviditet

Vaccinationer vid graviditet

Toxoplasma gondii

Vanligaste parasitsjukdomen i Europa. Katten är huvudvärd för parasiten, sprider smittan via sin avföring. Läs mer (Se → Toxoplasmos)

Symptom

  • Oftast asymtomatisk infektion, kan finnas diffusa symtom som trötthet, feber, huvudvärk och myalgi, samt förstorade cervikala lymfkörtlar.
  • Symtom hos gravid skiljer sig inte från icke-gravid.

Komplikationer

  • Infektion tidigt i graviditeten kan leda till spontanabort eller intrauterin död.
  • Bara 15% av barn med kongenital toxoplasmainfektion har några igenkännbara symtom i nyföddhetsperioden, klassiskt hydrocefalus, intrakraniella förkalkningar eller korioretinit.
  • Obehandlat utvecklas synnedsättningar, mental retardation, CP-skador och epilepsi.
  • Intensiv kombinationsbehandling med antmalariamedicinen pyrimetamin och sulfonamid under första levnadsåret förbättrar prognosen.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Infektioner_under_graviditet/Virala_och_parasitara_infektioner_under_graviditet Filename: Toxoplasma_gondii.html ChapterId: 6376 SectionId: ChapterGroupId: 21083