Obstetrik > MVC och fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik

Definitioner

Rutinultraljud (RUL)

Korionbiopsi/moderkaksprov (CVS)

Fostervattenprov/amniocentes

Fetalt blodprov/cordocentes

KUB

Kvadrupeltest

Cell-free fetal DNA (cfDNA)

[NIPT (non-invasive prenatal testing) - Rester av foster-DNA cirkulerar i mammans blod, ett enkelt maternellt blodprov räcker alltså. Kommer sannolikt ersätta kvadrupeltestet.

  • Undersökningar: kromosomavvikelser (t.ex. Downs syndrom med 99,8 % säkerhet), DNA, kön, Rh- m.m.
  • Komplikationer: dyrt än så länge, används inte överallt i landet]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/MVC_och_fosterdiagnostik/Fosterdiagnostik Filename: Cell-free_fetal_DNA__cfDNA_.html ChapterId: 1491 SectionId: ChapterGroupId: 206