Obstetrik > MVC och fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik

Definitioner

All fosterdiagnostik är frivillig och ska endast erbjudas om den medicinska nyttan är större än riskerna. Man bör vara förberedd på att hitta avvikelser. Den gravida kvinnan ska enligt lag få all information som framkommer om fostrets hälsotillstånd, uppgifter som inte rör hälsotillståndet (t.ex. fostrets kön) ska lämnas endast om kvinnan begär det. En del föräldrar vill få tydliga rekommendationer om hur man ska göra, andra vill bestämma mer själva.

Rutinultraljud (RUL)

Korionbiopsi/moderkaksprov (CVS)

Fostervattenprov/amniocentes

Fetalt blodprov/cordocentes

KUB

Kvadrupeltest

Cell-free fetal DNA (cfDNA)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/MVC_och_fosterdiagnostik/Fosterdiagnostik Filename: Definitioner.html ChapterId: 1491 SectionId: ChapterGroupId: 206