Obstetrik > MVC och fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik

Definitioner

Rutinultraljud (RUL)

Korionbiopsi/moderkaksprov (CVS)

Fostervattenprov/amniocentes

Fetalt blodprov/cordocentes

KUB

[Kombinerat ultraljud, blodprov och mammans ålder. Nackuppklarning mätt med ultraljud, blodprov från mamman där man mäter fritt beta-hCG samt PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A).] Blodproverna tas v. 9-13, NUPP (nackuppklarning via ultraljud) mäts v. 11-13. Om risken för Downs syndrom är > 1/200 erbjuds invasiv diagnostik.
Vissa landsting erbjuder gratis fosterdiagnostik med tidigt ultraljud och KUB till alla gravida medan vissa endast erbjuder gravida >35 år.

Kvadrupeltest

Cell-free fetal DNA (cfDNA)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/MVC_och_fosterdiagnostik/Fosterdiagnostik Filename: KUB.html ChapterId: 1491 SectionId: ChapterGroupId: 206