Obstetrik > MVC och fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik

Definitioner

Rutinultraljud (RUL)

Korionbiopsi/moderkaksprov (CVS)

CVS görs v. 10+0 – 12+0, tidigare medför risk för reduktionsskador på fostrets extremiteter. För DNA-analys krävs det att det finns en känd genetisk förändring som en eller båda föräldrarna bär på.

  • Undersökningar: kromosomavvikelser, biokemi, DNA-analys
  • Komplikationer: 0,5-1 % risk för missfall.

Fostervattenprov/amniocentes

Fetalt blodprov/cordocentes

KUB

Kvadrupeltest

Cell-free fetal DNA (cfDNA)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/MVC_och_fosterdiagnostik/Fosterdiagnostik Filename: Korionbiopsi_moderkaksprov__CVS_.html ChapterId: 1491 SectionId: ChapterGroupId: 206