Obstetrik > MVC och fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik

Definitioner

Rutinultraljud (RUL)

 • Rutinultraljud har traditionellt sett utförts ungefär vid v. 18-20. Numera erbjuder flera landsting även ett tidigt utraljud i vecka 13. Fördelen är att man då kan upptäcka missbildningar och avvikelser tidigare samtidigt som det blir en större tidsmarginal till abortgränsen (v.22).
 • Rutinultraljud utförs för att bedöma:
  • [Graviditetens längd
  • Räkna antal foster
  • Screena efter organdefekter (hittar endast 50 %)]
 • Man kan även göra ultraljud både tidigare och senare, t.ex. av följande skäl:
  • Fastställa graviditet/lokal/levande foster
  • Graviditetens längd (gestationsålder)
   • [V. 5-13 beräknas graviditetslängden m.h.a sitthöjd/crown-rump length (CRL)]
   • [V. 12-20 används skalldiameter/ biparietal diameter och ev. femurlängd (FL), efter vecka 20 osäker datering p.g.a. stor individuell variation]
  • Placentafunktion (doppler i umbilicalkärlen)
  • Placentaplacering
  • Hydroamnios
  • Fostervikt
  • Tillväxt
  • Nackuppklarning (Downs syndrom)

Komplikationer: Man har inte kunnat se några säkra negativa effekter av ultraljud, men för säkerhets skull så får man inte överföra för mycket energi, alltså hålla på för länge. På apparaten står det hur mycket energi den överför. Man använder inte heller pulsad doppler innan v. 12 av denna anledning.

Korionbiopsi/moderkaksprov (CVS)

Fostervattenprov/amniocentes

Fetalt blodprov/cordocentes

KUB

Kvadrupeltest

Cell-free fetal DNA (cfDNA)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/MVC_och_fosterdiagnostik/Fosterdiagnostik Filename: Rutinultraljud__RUL_.html ChapterId: 1491 SectionId: ChapterGroupId: 206