Obstetrik > MVC och fosterdiagnostik

Mödravårdscentralen (MVC)

Översikt

Bemanning

Graviditetskontroller

 • Inskrivning (v. 5-12)
  • ABCD-samtal – Typiskt inom 1 v. efter graviditetsbesked
   • Alkohol
   • Borttagande/bevarande av läkemedel
   • Cigaretter/snus
   • Droger
  • Inskrivningsbesök hos barnmorska
  • Riskbedömning av läkare (besök eller journalbedömning)
 • Barnmorskekontroll (Tidpunkterna för kontroll kan skilja sig något mellan olika landsdelar)
  • Förstföderskor kontrolleras v. 25, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41
  • Omföderskor kontrolleras istället v. 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41
   • Blodtryck (+urinprov) varje besök
   • Symfys-fundusmått - Görs vid varje besök
    • Under graviditetens gång kan fostrets och uterus tillväxt uppskattas genom palpation av fundus uteris position. Genom mätning av avståndet mellan symfys och fundus kan man få en generell uppfattning om graviditetslängd och/eller risk för patologiska tillstånd, t.ex. IUGR (för att fastställa IUGR eller andra patologiska tillstånd görs dock ultraljudsundersökning).
     • [Vid ca 20 v. kan fundus palperas i navelhöjd]
     • Vid ca. v 36 är symfysfundus-måttet som längst, därefter sjunker det ofta något när fostret fixeras.
    • [Stort symfysfundusmått kan tyda på t.ex. flerbörd, LGA, polyhydramnios]
    • [Lågt mått kan tyda på t.ex. oligohydramnios eller IUGR]
   • Fosterljud varje besök
   • Vikt v. 25, 37
   • Hb v. 25, 37
   • P-glukos 1/månad
   • Lägeskontroll från v. 35 genom palpation – Erbjuds vändningsförsök om sätesläge
 • Sammanfattning inför förlossning (ca v. 37)
 • Efterkontroll hos barnmorska (6-8 v. post partum)

Fysisk aktivitet och livsstilfaktorer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/MVC_och_fosterdiagnostik/Modravardscentralen__MVC_ Filename: Graviditetskontroller.html ChapterId: 1490 SectionId: ChapterGroupId: 206