Obstetrik > Normal graviditet

Normal graviditet

Översikt

Epidemiologi

Graviditetslängd

Symptom på graviditet

Att fastställa en graviditet

Humant koriongonadotropin (hCG)

HCG bildas i moderkakan under graviditeten och går att mäta i blod eller urin och används för att fastställa en graviditet. Med extra känslig sticka kan man mäta redan 4 dagar innan förväntad mens, redan innan ägget fäst in i uterusväggen. Normal sticka ger utslag vid tidpunkt för normal mens.

  • hCG i urin - Ger ja/nej-svar
  • hCG i blod - Mäter även nivå, dubblas varje dygn första tiden, halveras på 1,5 dygn vid missfall

[Graviditetstest ger positivt utslag vid normal graviditet men även vid extrauterin graviditet. Ett graviditetstest kan fortfarande vara postivit strax efter ett missfall.]

Ytterligare undersökningar

  • Ultraljud
  • Gynekologisk undersökning
    • "Lividitet": slemhinnorna färgas blålila p.g.a. ökad blodgenomströmning
    • Förstorad uterus
  • Fosterljud, fosterrörelser

Hjärta-kärl: fysiologiska omställningar under graviditet

Njurar och urinvägar: fysiologiska förändringar under graviditet

Respiration: fysiologiska förändringar under graviditet

Blod: fysiologiska förändringar under graviditet

GI: fysiologiska förändringar vid graviditet

Metabolism: fysiologiska förändringar under graviditet

Genitalsfären: fysiologiska förändringar vid graviditet

Endokrina körtlar: fysiologiska förändringar under graviditet

Hud och stödjevävnad: fysiologiska förändringar under graviditet

Vecka för vecka

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Normal_graviditet/Normal_graviditet Filename: Att_faststalla_en_graviditet.html ChapterId: 1472 SectionId: ChapterGroupId: 421