Obstetrik > Normal graviditet

Normal graviditet

Översikt

Epidemiologi

Graviditetslängd

 • Normal graviditetslängd: v. 37+0 – v. 41+6
 • Graviditetslängden räknas från senaste mensens första dag (= SM).
  • Läkare använder oftast mått beräknad m.h.a. ultraljud eftersom t.ex. mens kan vara oregelbunden.
  • Senaste menstruationens första dag kan användas för att beräkna väntad partus enligt Naegeles regel
   • SM+7 dagar - 3 månader = VP (lägg till 1 år)
 • Graviditetslängden anges oftast i veckor
  • T.ex. vecka 17+2, vilket betyder att det gått 17 x 7 + 2 = 121 dagar sedan senaste mensens första dag
  • Om beräkningen skett med ultraljud behöver det inte stämma med den verkliga mensen.
 • Befruktningen sker ungefär 14 dagar efter SM (samlaget har typiskt skett någon dag tidigare) vilket innebär att under graviditetens första två veckor finns inget foster.
 • Ibland används begreppet trimester, alltså tredjedelar av graviditetslängden (ungefär):
 • Överburenhet definieras som när graviditetslängden överstiger 41+6 veckor (Se → Överburenhet)

Symptom på graviditet

Att fastställa en graviditet

Hjärta-kärl: fysiologiska omställningar under graviditet

Njurar och urinvägar: fysiologiska förändringar under graviditet

Respiration: fysiologiska förändringar under graviditet

Blod: fysiologiska förändringar under graviditet

GI: fysiologiska förändringar vid graviditet

Metabolism: fysiologiska förändringar under graviditet

Genitalsfären: fysiologiska förändringar vid graviditet

Endokrina körtlar: fysiologiska förändringar under graviditet

Hud och stödjevävnad: fysiologiska förändringar under graviditet

Vecka för vecka

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Normal_graviditet/Normal_graviditet Filename: Graviditetslangd.html ChapterId: 1472 SectionId: ChapterGroupId: 421