Infektionsmedicin > Antibiotika

Antibiotika översikt

Angreppspunkter

Farmakokinetik

Processer som påverkar läkemedlets väg genom kroppen.

Absorption/biotillgänglighet

  • Vanligt penicillin tas endast upp till 50% medan resten går rakt igenom mag-/tarmkanalen. Det har dock kommit andra bättre penicillinsorter som har bättre absorption. Det finns idag antibiotika som har så hög biotillgänglighet att mer än 90% absorberas vilket innebär att det är likvärdigt att ge dem i tablettform och intravenöst (förutsätter normal mag-/tarmfunktion):

Serumkoncentration

  • Serumkoncentrationen är beroende av biotillgänglighet, absorptions- och eliminationshastighet
  • En del läkemedel binder till proteiner i blodet, t ex albumin och det är endast den fria koncentrationen som är verksam. Binder 90% av ett läkemedel till albumin så är serumkoncentrationen endast 10%

Distribution

  • Först ska läkemedlet ta sig från blodet till vävnad, därefter ska det antingen stanna extracellulärt eller gå in i celler. Vävnad består till 80% av celler och 20% av extracellulärvätska.
  • Betalaktamer ät vattenlösliga antibiotika som inte verkar intracellulärt. De fördelar sig endast extracellulärt.
  • Lipidlösliga antibiotika såsom kinoloner, makrolider och tetracykliner går in i cellen. Det är viktigt att komma ihåg att antibiotika har svårt att penetrera vissa ställen av kroppen:
    • Blodhjärnbarriären – Här ingår ögat som är en utväxt från hjärnan. Barriären gör att de flesta antibiotika har svårt att ta sig in i hjärnvävnad. Högre doser kan öka effekten för vissa antibiotika. För patienter drabbade av bakteriell meningit är blodhjärnbarriären i början så pass skadad att antibiotika kan ta sig in. Om behandlingen är framgångsrik återskapas dock blodhjärnbarriären vilket är viktigt att ta hänsyn till eftersom man kommer att behöva fortsätta behandla i ungefär 10 dagar. Då kan man behöva ge antibiotika intravenöst istället för i tablettform för att få upp koncentrationen. Det är alltså en dosfråga
    • Ställen som saknar egen blodcirkulation, t ex hjärtklaffar dit antibiotika måste diffundera in. Därför måste man ge högre doser vid t.ex endokardit. Vid proteser har man ofta bakterieproducerade biofilmer runt protesen vilket också kräver mer antibiotika.

Elimination

Justera dos efter njurfunktion!
Doseras oberoende av njurfunktion!

Farmakodynamik

Att välja antibiotika

Skäl för och emot antibiotikaanvändning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Antibiotika/Antibiotika_oversikt Filename: Farmakokinetik.html ChapterId: 4274 SectionId: ChapterGroupId: 26