Infektionsmedicin > Antibiotika

Antibiotika som påverkar bakteriers DNA-syntes

Fluorokinoloner

Generellt

 • Resistensproblem
 • Fototoxiskt
 • Undviks av barn, gravida och ammande mammor: kan ge ledpåverkan på barnet
 • Elimineras via njure
 • Snabb dosberoende baktericid effekt
 • Moxifloxacin
  • Bra upptag PO
  • Bra prostatapenetration

Professor Lars Hagberg från SU/Östra sjukhuset i Göteborg berättar mer

Verkningsmekanism

 • Förpackningen av DNA skiljer sig mellan bakterier och eukaryota celler genom att bakteriens DNA-molekyl är cirkulär och supercoilad. Supercoilingen är negativ vilket innebär att den är i motsatt riktning mot DNA-molekylens egen riktning.
 • Supercoiling sköts mha topoisomeraser, ett exempel på ett sådant är DNA-gyras som binder in till molekylen och klipper upp DNA-molekylens båda strängar. Genom brottet förs en annan del av DNA så att man får en vridning på det. Därefter ligeras strängen ihop av DNA-gyraset. Då fås ett varv av negativ supercoiling och genom att processen upprepas fås många negativa supercoils. Genom att hämma DNA-gyras störs bakteriernas negativa supercoils vilket förhindrar bakteriernas replikations- och transkriptionsprocess
 • DNA-gyraset är målstruktruen för fluorokinolonpreparaten
Läkemedel Indikationer Spektrum

Ciprofloxacin

 • Pyelonefrit / svår UVI - Driver resistens så undvik överanvändning
 • Svåra tarminfektioner
  • Salmonellasepsis
  • Shigella

Bra effekt

Viss effekt

 • S.aureus

Dålig effekt

Moxifloxacin

(Avelox®)

Nitroimidazoler / Imidazolderivat

Nitrofurantoin

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Antibiotika/Antibiotika_som_paverkar_bakteriers_DNA-syntes Filename: Fluorokinoloner.html ChapterId: 4278 SectionId: ChapterGroupId: 26