Infektionsmedicin > Antibiotika

Antibiotika som påverkar bakteriers DNA-syntes

Fluorokinoloner

Nitroimidazoler / Imidazolderivat

Nitrofurantoin

Verkningsmekanismen är ofullständigt klarlagd men man tror att nitrofurantoin reduceras i bakteriecellen till olika reaktiva intermediärer som reagerar med bl a DNA och ribosomala proteiner. Har effekt på gramnegativa och grampositiva bakterier samt aerober. De har effekt på de vanliga urinvägsinfektionsbakterierna inklusive enterokocker, dessutom ger nitrofurantoin hög koncentration i urinen vilket gör preparatet till ett bra alternativ till pivmecillinam vid cystit. Preparatet ska dock inte användas vid pyelonefrit.

Exempel på läkemedel

  • Furadantin®

Indikationer

Spektrum

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Antibiotika/Antibiotika_som_paverkar_bakteriers_DNA-syntes Filename: Nitrofurantoin.html ChapterId: 4278 SectionId: ChapterGroupId: 26