Infektionsmedicin > Antibiotika

Antibiotika som påverkar bakteriers DNA-syntes

Fluorokinoloner

Nitroimidazoler / Imidazolderivat

  • Syntetiskt preparat specialiserat på anaeroba bakterier t.ex. B. fragilis. Även effekt på protozoer t.ex Giardia lamblia och Trichomonas vaginalis.
  • Under anaeroba förhållande med låg redoxpotential kan det ske en reduktion av nitroringar som då blir reaktiva nitronatradikaler vilka kan orsaka strängbrott på bakteriers DNA
  • Gruppen har bra penetration
  • Bör ej ges till gravida

Läkemedel

  • Metronidazol® (intravenös eller per oral)
  • Flagyl® (intravenös eller per oral)
  • Rosazol och Rozex (kräm) - Lokalbehandling av rosacea

Indikationer

Ej verksamma mot

Nitrofurantoin

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Antibiotika/Antibiotika_som_paverkar_bakteriers_DNA-syntes Filename: Nitroimidazoler___Imidazolderivat.html ChapterId: 4278 SectionId: ChapterGroupId: 26