Infektionsmedicin > Antibiotika

Antibiotikapreparat som hämmar bakteriers proteinsyntes

Översikt

  • [Antibiotikapreparat som verkar genom att hämma proteinsyntesen för bakterier:
  • Dessa preparat angriper steg i proteinsyntesen som skiljer sig mellan bakterier och eukaryota celler]

Professor Lars Hagberg från SU/Östra sjukhuset i Göteborg berättar mer

Tabell över antibiotika som påverkar proteinsyntesen

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Antibiotika/Antibiotikapreparat_som_hammar_bakteriers_proteinsyntes Filename: Oversikt.html ChapterId: 4277 SectionId: ChapterGroupId: 26