Infektionsmedicin > Bakteriologi

Bakterier utan cellvägg

Mycoplasma

  • [Aerob bakterie som saknar cellvägg och kan därför inte behandlas med beta-laktamantibiotika]
  • Är den minsta levande organism som identifierats
  • Påvisas med odling (kan vara svårt) eller PCR
  • Framförallt två arter som orsakar sjukdom hos människa:
    • M. pneumoniae - Atypisk pneumoni
    • M. genitalium- En STI som i huvudsak ger uretrit eller cervicit men i vissa fall orsakar bakterien även uppåtstigande infektioner som t.ex. endometrit, salpingit och epididymit.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Bakterier_utan_cellvagg Filename: Mycoplasma.html ChapterId: 980 SectionId: ChapterGroupId: 72