Infektionsmedicin > Bakteriologi

Chlamydiaceae

Chlamydia

  • [Gramnegativ obligat intracellulär bakterie] - Obligat intracellulär innebär att bakterien är beroende av ATP från värdcellsmetabolismen. Det är alltså en form av energiparasit som måste odlas i cellkulturer eller i försöksdjur, dessa bakterier kan med andra ord inte odlas på syntetiska medier. [Rickettsia är ett annat exempel på en obligat intracellulär bakterie.]
  • Den kan finnas i olika former, i elementary bodies (metabolt inaktiva infektiösa kroppar) samt i reticulate bodies (större icke-infektiösa metaboliskt aktiva kroppar)
  • Släktet ger ofta tysta infektioner som orsakar fibros och skrumpning av celler
  • C. psittaci - Patogen vid papegojsjuka
  • C. pneumoniae - Patogen vid TWAR
  • Chlamydia trachomatis kan orsaka:

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Chlamydiaceae Filename: Chlamydia.html ChapterId: 979 SectionId: ChapterGroupId: 72