Infektionsmedicin > Bakteriologi

Gramnegativa spiralformade bakterier

Campylobacter

Helicobacter pylori

  • Mikroaerob, spiralformad bakterie som kan förflytta sig med hjälp av en eller flera flageller
  • Bakterien koloniserar ventrikelslemhinnan och är en av världens vanligaste patogener med en global prevalens på ca 65%
  • Bakterien orsakar inflammation, gastrit och över tid kan peptiska sår och/eller ventrikelcancer utvecklas
  • Virulensfaktorer
    • Kan förflytta sig och vidhäfta sig till epitelceller med hjälp av en eller flera flageller
    • VacA - Ett vakuoliserande cytotoxin
    • CagA - Gen som uttrycks i typ 1-stammar och kodar för ett cytotoxin. Typ II-stammar saknar CagA och orsakar inte ulcus i samma utsträckning som typ I-stammen.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Gramnegativa_spiralformade_bakterier Filename: Helicobacter_pylori.html ChapterId: 978 SectionId: ChapterGroupId: 72