Infektionsmedicin > Bakteriologi

Gramnegativa stavar

Pseudomonas

Legionella

Haemophilus

Vibrio

Enterobakterier

 • Heterogen grupp med bakterier som är fakultativt anaeroba, dvs de kan både leva med och utan syre. Hit hör bl a E. coli
 • Bakterierna finns hos både djur och människor och kan orsaka tarminfektioner, urinvägsinfektioner, sepsis och endotoxisk chock.
 • Dels finns primära patogener, dvs bakterier som inte finns i normalfloran och som kan orsaka sjukdom hos i princip vilken människa som helst om man skulle få i sig tillräckligt mycket. Hit hör Shigella, Salmonella och Yersinia. E. coli är lite mitt emellan, liksom Klebsiella pneumoniae.
 • Den andra gruppen enterobakterier är opportunistiska patogener som inte orsakar sjukdom i tarmen men som gör det på andra ställen eller när immunförsvaret försvagas. Hit ingår t ex Proteus mirabilis som kan ge urinvägsinfektioner
Släkte Artexempel Sjukdomar Antibiotika Kommentar
Escherichia
 • E. coli
 • Tillhör normala tarmfloran
 • Primärpatogen för cystit
 • EHEC (Enterohemorragisk Escherichia coli, zoonos)
 • ETEC (EnteroToxinbildande E. Coli)
 • Expektans
 • Vanligaste orsaken till turistdiarré
 • Enterotoxiner: LT (heat-labile enterotoxin) och ST (heat stable enterotoxin)
 • Koleravaccin korsreagerar immunologiskt med LT och ger bra skydd även mot ETEC
 • Allmänfarlig sjukdom

Klebsiella

 • K. pneumoniae
 • K. oxytoca
 • K. granulomatis
 • Ses framförallt vid nosokomial infektion
 • Tarmbakterie som ofta finns koloniserad i svalget hos äldre patienter vilket gör att positiv odling kan vara ett ospecifikt fynd
Proteus
 • P. mirabilis
 • P. vulgaris
 • Cystit
 • Sekundärpatogen för UVI
 • Relativt hög resistens, finns ESBL
 • Stenbildande
Salmonella (zoonos)
 • S. enterica
 • S. typhi
 • S. paratyphi
 • Kinolon
 • Ceftriazone
 • Azitromycin
Shigella
 • S. dysenteriae
 • S. flexneri
 • S. boydii
 • S. sonnei
 • Enterit
 • Feber
 • Kinolon
 • Azitromycin
 • Mecillinam
Yersinia (zoonos)
 • Y. enterocolitica
 • Y. Pseudotuberculosis
 • Eventuellt doxycyklin men i regel symptomlindring
 • Pest beh
Bacteroides
 • B. fragilis
 • Intraabdominella infektion
 • Allvarlig hud- och mjukdelsinfektion som t.ex nekrotiserande cellulit
 • Sepsis (vanligaste anaeroba patogenen)
 • Endokardit (sällsynt)
 • Anaerober som utgör stor del av normala tarmfloran där de spjälkar komplexa molekyler
 • Opportunist

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Gramnegativa_stavar Filename: Enterobakterier.html ChapterId: 977 SectionId: ChapterGroupId: 72