Infektionsmedicin > Bakteriologi

Indelning av bakterier

Morfologisk bakterieindelning

Gramfärgning

Bakterier kan klassificeras utifrån olika egenskaper. En form av klassificering bygger på bakteriernas cellväggsstruktur vilken kan identifieras med gramfärgning. Vid gramfärgning färgas bakterier med kristallviolett för att därefter fixeras med kaliumjodid. Färgen bildar stora komplex i cytoplasman vilket gör att bakterien får en blå färg. Vid gramfärgning utnyttjar man det faktum att beroende på hur bakteriens cellväggsstruktur är uppbyggd så kan vissa bakterier avfärgas med alkohol. Dessa bakterier kallas gramnegativa medan de bakterier som inte kan avfärgas med alkohol kallas grampositiva. Efter avfärgning kontrastfärgar man bakterierna med eosin vilket ger de gramnegativa bakterierna en rödfärg.

Grampositiva bakterier

  • Färgas blåvioletta vid gramfärgning
  • Grampositiva bakterier har inget yttermembran och ett tjockt peptidoglykanlager
  • Infektioner i övre delen av kroppen, t ex lunginflammation och övre luftvägsinfektioner orsakas oftast av de grampositiva bakterierna

Gramnegativa bakterier

  • Färgas röda vid gramfärgning
  • Gramnegativa bakterier har ett yttre membran vilket kan skydda mot vissa antibiotikapreparat
  • Peptidoglykanlagret är tunt
  • Ytan täcks av endotoxinen LPS vilket är unikt för gramnegativa bakterier
  • Vid tarm- och urinvägsinfektioner finns en klar dominans av gramnegativa bakterier eftersom tarmfloran innehåller stora mängder gramnegativa bakterier (t.ex e. coli)
Endast gramnegativa bakterier har en yta som täcks av endotoxinen LPS

Tabell över grampositiva och gramnegativa bakterier

Aeroba och anaeroba bakterier

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Indelning_av_bakterier Filename: Gramfargning.html ChapterId: 971 SectionId: ChapterGroupId: 72