Infektionsmedicin > Ben- & ledinfektioner

Spondylodiskit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

  • Ofta sprids patogenerna hematogent för att ta fäste vid en kotkropp. Från kotkroppen sprids infektionen vidare till disken och vidare till nästa kotkropp.
  • Kan även sprida sig epiduralt och orsaka epiduralabscess

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Ben-_och_ledinfektioner/Spondylodiskit Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 783 SectionId: ChapterGroupId: 560