Infektionsmedicin > Chock & sepsis

Sepsis

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

  • [Cerebral påverkan/konfusion - Misstolkas ibland som stroke
  • Illamående, kräkningar - Vanliga symptom som lätt kan misstolkas som gastroenterit
  • Dyspné
  • Feber (hos äldre ibland hypotermi). Tänk på att feber inte är ett obligat fynd!
  • Sjunkande blodtryck]
  • [Puls > 90 (varningsklocka om puls > blodtryck)
  • Låg syrgasmättnad
  • Muskelsvaghet
  • Hudutslag kan ge ledtråd om infektionsfokus

Diagnostik

Initial handläggning

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Chock_och_sepsis/Sepsis Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 778 SectionId: ChapterGroupId: 2528