Infektionsmedicin > Epidemiologi och vaccinologi

Vaccinologi

Flockimmunitet och vaccintäckning

Vaccinationsschema

Definitioner

Passiv immunisering

[Passiv tillförsel av antikroppar, immunceller eller deras produkter till en människa. Detta kan vara fysiologiskt/naturligt, t.ex. bröstmjölksantikroppar eller serumantikroppar via placentan från mamman till barnet, eller medicinskt, t.ex. rabiesantiserum

IgG-antikroppar förs över placentan från mamman till barnet och IgA-antikroppar via bröstmjölken vid amning. Dock har antikroppar en begränsad livslängd och när dessa försvinner kommer skyddet att avta.

]Aktiv immunisering

Bildning av antikroppar som en del av vårt immunsystem. Dessa kan bildas naturligt genom infektion eller medicinskt till följd av vaccination. Ett vaccin är en beredning av mikrobiella komponenter som ges till en individ för att inducera skyddande immunitet mot infektionen, men utan konsekvenserna av en infektion.

Först blir man exponerad för ett smittämne eller antigen. Med vaccinationer injicerar vi mikroorganismer för att starta ett immunsvar vilket gör att vid exposition för en patogen har ett immunologiskt minne redan skapats. Immunsvaret aktiveras då snabbt och sjukdomen uteblir. Målet med vaccination är att inducera långvarigt skydd mot infektionen hos individen samt förhindra smittspridning av infektionen i samhället.

Vaccinkomponenter

 • Antigen – Något som igenkänns av det förvärvade immunsystemets receptorer, T-cellsreceptorer och antikropparB-celler
 • [Adjuvans – En substans som påskyndar, förlänger eller potentierar immunsvaret mot ett antigen. Adjuvans betyder egentligen ”att hjälpa”]

Administrationssätt

 • Parenteralt
  • Intradermalt
  • Subkutant
  • Intramuskulärt
 • Mukosalt
  • Oralt
  • Nasalt

Olika typer av vaccin

Toxoidvaccin

Ytproteinvaccin

Polysackaridvaccin

Konjugatvaccin

Avdödade helcellsvacciner

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Epidemiologi_och_vaccinologi/Vaccinologi Filename: Definitioner.html ChapterId: 1062 SectionId: ChapterGroupId: 81